Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor 

LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN 

Inledning 

Den här webbplatsen www.ocuwellness.se (webbplats” eller “tjänst”) ägs och drivs av Santen Sweden Filial, Evenemangsgatan 31A, 169 79 Solna, www.santen.se ("Santen") för att erbjuda besökare på vår webbplats (“du”, “din” eller “användare”) allmän information om torra ögonsjukdomar, receptfria behandlingar för torra ögonsjukdomar, villkoren (enligt definitionen i stycket nedan) och annan information som krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar. 

Dessa villkor för användning av denna webbplats (“Villkor”) samt Santens webbplats [LÄGG TILL LÄMPLIG LÄNK TILL LÄMPLIG: Integritetspolicy] som styr användningen av den här webbplatsen. Genom att gå in på eller på annat sätt använda denna webbplats bekräftar du att du har läst och förstått att denna webbplats omfattas av dessa villkor enligt nedan och du försäkrar att du minst är 18 år gammal. 

Santen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande till dig. En sådan ändring ska träda i kraft omedelbart när den publiceras på denna webbplats. Din fortsatta åtkomst till eller användning av webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft ska anses vara ditt slutgiltiga samtycke till de ändrade villkoren. 

Licens och användningsområde 

Denna webbplats, inklusive dess “utseende och känsla” och allt dess innehåll, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik och videofiler, skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar och fördrag runt om i världen. Innehållet tillhör Santen eller är licensierat av Santen. Alla rättigheter förbehållna. 

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger en licens eller andra rättigheter under något patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell egendom som tillhör Santen eller någon tredje part. Santen kan avbryta, ändra eller begränsa din användning av denna webbplats av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. 

Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, laddas ner, ändras, spridas eller göras tillgängligt för tredje part i andra syften än personlig, icke-kommersiell användning utan Santens uttryckliga förhandstillstånd. 

Om inget annat anges är alla varumärken på denna webbplats skyddade av varumärkeslagstiftningen. Santens produktnamn, logotyper, design, slogans och presentationsform som förekommer på den här webbplatsen är registrerade varumärken, servicemärken, handelsnamn eller design och skyddas av tillämpliga lagar. Därför är alla åtgärder som kränker dessa rättigheter strängt förbjudna. 

Andra företags-, produkt- och tjänstenamn som finns på denna webbplats kan vara varumärken eller servicemärken som ägs av tredje part. 

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning 

DENNA WEBBPLATS OCH DEN INFORMATION SOM DEN INNEHÅLLER GÖRS TILLGÄNGLIG “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. VI GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR AKTUELL, KORREKT ELLER FULLSTÄNDIG, OCH DU BÖR INTE FÖRLITA DIG PÅ DEN FÖR ATT FATTA BESLUT ELLER VIDTA NÅGRA ÅTGÄRDER. VI AVSÄGER OSS HÄRMED ALLA GARANTIER FÖR ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA FRI FRÅN AVBROTT, ELLER ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANNAN KOD SOM UPPVISAR FÖRORENANDE ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER. 

Santen gör rimliga ansträngningar för att hålla innehållet på denna webbplats korrekt, fullständigt och uppdaterat, men Santen avsäger sig uttryckligen alla garantier eller utfästelser om dess riktighet, fullständighet eller aktualitet. Santen förbehåller sig dessutom rätten att justera, avbryta eller upphöra med driften av denna webbplats utan föregående meddelande och Santen ska inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster till följd av detta. 

Du är ansvarig för att kontrollera all information innan du litar på den. Användningen av denna webbplats och det innehåll som finns på denna webbplats sker på egen risk. Det är ditt ansvar att vidta åtgärder för att förhindra skador orsakade av datavirus, maskar osv. och Santen kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av sådana destruktiva objekt. 

Santen är inte ansvarigt för eventuella skador till följd av användningen av informationen på denna webbplats eller själva webbplatsen. 

Friskrivningsklausul för medicinska eller professionella tjänster 

Informationen på denna webbplats är avsedd för allmänheten och gäller endast receptfria behandlingar, inte receptbelagda läkemedel. Innehållet på denna webbplats är avsett att ge allmän information om torr ögonsjukdom, dess orsaker och utbudet av receptfria behandlingar, och ska inte användas eller tolkas som en ersättning för eller som ett medicinskt yttrande eller medicinskt råd om en specifik medicinsk fråga eller saklig omständighet. Användare av denna webbplats rekommenderas särskilt att söka medicinsk rådgivning genom att omedelbart kontakta sin hälsovårdspersonal när det gäller medicinska tillstånd som kan kräva behandling. 

Säkerhetsövervakning och klagomål på produktkvalitet  

Om du märker några biverkningar, kontakta en läkare. Din läkare eller apotekspersonal är den bästa källan till information om din hälsa. 

Om det krävs enligt tillämplig lag för säkerhetsövervakning och produktkvalitet och säkerhet kommer vi också att ta emot dina förfrågningar och klagomål om våra produkter.  

Om du vill ha en rapport om säkerheten (biverkningar) och kvaliteten (kvalitetsklagomål) för våra läkemedel kan du ringa följande nummer 08-505 988 33 eller e-postadress medinfo@santen.se.  

Vi kommer också att samla in och behandla dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i samband med övervakning och rapportering av läkemedels kvalitet och säkerhet. 

För mer information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter för säkerhetsövervakning och klagomål om produktkvalitet, se vår sekretesspolicy för medicinsk information, säkerhetsövervakning och klagomål om produktkvalitet här: https://www.santen.eu/data-privacy/handling-of-medical-information

Information från användare 

Santen är inte skyldiga att svara på meddelanden via e-post eller postformulär i samband med denna webbplats, såvida det inte krävs enligt lag. Om inte annat krävs enligt lag och om inte annat följer av våra [LÄGG TILL LÄMPLIG LÄNK TILL RELEVANT: Integritetspolicy], all kommunikation eller allt material som du tillhandahåller via denna webbplats via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. 

Integritet 

All personlig information som samlas in via denna webbplats kommer att behandlas och användas i enlighet med vår [LÄGG TILL LÄMPLIG LÄNK TILL RELEVANT: Integritetspolicy] liksom vår [LÄGG TILL LÄMPLIG LÄNK TILL RELEVANT: Cookie Policy] införlivas i dessa villkor genom hänvisning. Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy-emea@santen.com

Om vi inte skriftligen kommer överens om något annat kräver vi att du använder all personlig information som vi lämnar till dig om medlemmar av vår personal och/eller tredje part endast för de syften för vilka sådan information lämnas ut till dig och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd. 

Webbplatser och länkar från tredje part 

Vi kan tillhandahålla länkar till webbplatser från tredje part för att underlätta för dig. Sådana länkar innebär inte att Santen godkänner produkter eller tjänster från tredje part, eller något av innehållet på sådana webbplatser från tredje part. Observera att Santen inte har något ansvar eller någon auktoritet över innehållet på sådana webbplatser från tredje part och att Santen inte kan hållas ansvarig för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem. Tillgång till webbplatser som är länkade till denna webbplats sker på egen risk. 

Dessutom måste du få skriftligt förhandstillstånd från Santen om du har för avsikt att lägga upp denna webbplats på någon annan webbplats eller använda denna webbplats på annat sätt än vad som anges i dessa villkor. Observera att Santen inte har något ansvar eller någon auktoritet över innehållet på någon webbplats som publicerar eller använder sig av denna Santen-webbplats. 

Tillämplig lag, jurisdiktion och ansvar 

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet svenska lagar. Alla rättsliga förfaranden rörande meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av, i samband med eller relaterade till Villkoren eller denna webbplats ska vara underställda jurisdiktionen i domstolarna i Stockholm, Sverige, om inget annat krävs enligt lag. 

Santen gör inga utfästelser om att informationen på webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser och åtkomst till Santens webbplats från territorier där innehållet på webbplatsen kan vara olagligt är förbjuden. De som väljer att komma åt Santens webbplats från andra platser eller länder än Sverige gör det på eget initiativ och är ansvariga för att följa gällande lokala lagar. 

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig eller ogenomförbar av en domstol med behörig jurisdiktion ska övriga bestämmelser i dessa villkor fortsätta att gälla fullt ut. I sådana fall kan Santen vederbörligen ersätta en sådan ogiltig eller icke verkställbar bestämmelse i dessa villkor med en giltig och verkställbar bestämmelse som i möjligaste mån uppnår de ekonomiska, affärsmässiga och andra syftena med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen. 

Ansvar och överträdelser 

Du tar på dig allt ansvar för din användning av, eller tillgång till, denna webbplats, inklusive din tillgång till någon Santen- eller annan litteratur som erhållits via denna webbplats, och avstår från alla krav eller orsaker till talan mot Santen. 

Dessutom garanterar du härmed att du inte kommer att använda denna webbplats för att: 
(a) ladda upp, publicera, skicka e-post eller på annat sätt överföra innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, obscent, kränkande för andras privatliv, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande. 
(b) ladda upp, lägga upp, skicka e-post eller på annat sätt överföra personuppgifter om någon annan än dig själv utan den personens föregående skriftliga samtycke. 
(c) ladda upp, publicera, skicka e-post eller på annat sätt överföra innehåll som bryter mot patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra äganderätter som tillhör någon annan part. 
(d) bryta mot någon tillämplig lag eller förordning i samband med din användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser som utfärdats av någon värdepappersbörs, eller 
(e) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare. 

Du bekräftar och godkänner att vi kan säga upp din tillgång till webbplatsen om ditt beteende visar sig vara olagligt, våldsamt och oförenligt med andan och alla villkor i denna sekretesspolicy. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ta bort allt material som vi anser vara olämpligt, olagligt eller som på något sätt strider mot våra accepterade värderingar och etiska normer. 

Vi rekommenderar användare som hittar olämpligt innehåll att omedelbart kontakta oss på info.se@santen.com.  

Kontaktinformation 

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss på: info.se@santen.com.  

Senast uppdaterat: 31 augusti, 2022