Hoppa till huvudinnehåll

OCUTEARS® FAQs

 1. Varför får man torra ögon av bildskärmar?

  När man tittar på en bildskärm är det vanligt att man blinkar mer sällan. Det är ett problem, eftersom det är nödvändigt att blinka regelbundet för att fylla på ögats tårfilm – ett tunt lager av vätska som skyddar ögats yta. Som en följd av att blinka för sällan kan du uppleva suddig syn och känna obehag i ögonen.

 2. Varför gör luftkonditionering ögonen torrare?

  Luftkonditioneringar och andra miljöer med torr luft, t.ex. ombord på ett flygplan, kan orsaka en typ av ögontorrhet som kallas ”evaporativa torra ögon”. När temperaturen är låg kan det minska förmågan hos de Meibomska körtlarna på ögonlocken att utsöndra det fett som hindrar tårarna från att avdunsta för snabbt.

 3. Är alla ögondroppar lika?

  Nej, det finns många typer av ögondroppar som behandlar olika problem med torra ögon. De har alla olika recept och olika aktiva ingredienser, och de passar olika typer av och orsaker till torra ögon. Till skillnad från många andra ögondroppar innehåller Ocutears® HYDRO+ en hög koncentration (0,4 %) av tvärbunden hyaluronsyra.

 4. Vad är tvärbunden hyaluronsyra och varför är den bättre än vanlig hyaluronsyra?

  Tvärbunden hyaluronsyra är en avancerad form av hyaluronsyra som är designad för att efterlikna beteendet hos naturliga tårar.

 5. Om jag har torra ögon, varför rinner mina ögon hela tiden?

  Det kan verka märkligt, men ögontorrhet kan ofta leda till att ögonen rinner. Om du har mycket tårvätska kan det ge dig en känsla av tåriga, rinnande ögon. Det kan inträffa om tårarna är ur balans, har dålig kvalitet och irriterar ögat. Som ett resultat av detta försöker ögonen åtgärda problemet genom att utsöndra mer tårvätska. Dessa tårar kommer dock inte att göra något för att lugna eller skydda ytan på ögonen.

 6. Vilka orsaker finns till röda ögon och irritation?

  Röda, kliande och irriterade ögon är ofta ett resultat av allergier eller säsongsbunden hösnuva. Men det är också möjligt att du kan ha en ögoninfektion, så det är alltid bäst att rådfråga din ögonspecialist om du har symtom som inte går bort. I allmänhet har ögoninfektioner många fler symtom än ögonallergier, som flytningar eller ögonsmärta.

 7. Hur vet jag om jag har torra ögon?

  Torra ögon kan göra att man känner obehag i ögonen, eller att ögonen blir röda, kliande och irriterade. Ögonen kan till och med vara mer vattniga än vanligt, man säger att ögonen rinner, och du kan upptäcka att ögonen blir torra när du använder bildskärmar eller utsätts för luftkonditionering och andra miljöförhållanden. Din syn kan till och med bli suddig då och då.

 8. Innehåller Ocutears® ögondroppar några konserveringsmedel eller fosfater?

  Nej, Ocutears® ögondroppar är fria från konserveringsmedel och fosfater.

 9. Vad händer om man förvarar Ocutears® ögondroppar utanför rekommenderade förvaringsförhållanden?

  Ocutears® ögondroppar förblir stabila till utgångsdatum vid förvaring mellan 2 och 25 °C och i 6 månader vid förvaring mellan 25 och 40 °C. Om de förvaras vid en temperatur under 0 °C eller över 40 °C, ska de inte användas utan måste kasseras.

 10. Kan jag använda Ocutears® ögondroppar med kontaktlinser?

  Ja, Ocutears® ögondroppar är kompatibla med kontaktlinser och du kan applicera dropparna medan du bär linserna.

 11. Kan Ocutears® ögondroppar användas med andra ögondroppar? Måste jag vänta en viss tid efter appliceringen?

  Ja, Ocutears® ögondroppar kan användas med andra ögondroppar. Det är dock rekommenderat att vänta 10 minuter innan du använder andra ögondroppar.

 12. Hur många droppar finns i en flaska och hur länge räcker de?

  Medelvolymen för en droppe är 30 mikroliter (0,03 ml), vilket betyder att det finns cirka 330 droppar i en 10 ml flaska. Så om du använder två droppar dagligen i båda ögonen, kommer en flaska att räcka i cirka 80 dagar.

 13. Kan Ocutears® ögondroppar användas för barn?

  Vi rekommenderar att du rådfrågar en läkare som är specialiserad på ögonvård (t.ex. en ögonläkare) innan du använder denna produkt på barn.

 14. Mitt barn har oavsiktligt råkat svälja Ocutears® ögondroppar. Vad ska jag göra?

  I händelse av oavsiktlig förtäring, kontakta en läkare. Den totala mängden av produkten är relativt liten, så det är osannolikt att förtäringen förorsakar allvarliga hälsoproblem. Kontrollera dock i innehållsförteckningen om barnet är överkänsligt mot någon av ingredienserna och informera en läkare om så är fallet. Vi rekommenderar att produkten förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 15. Jag har en brännande känsla efter att ha använt Ocutears® HYDRO+. Vad ska jag göra?

  Skölj ögonen i rikligt med kallt vatten så fort som möjligt. Rapportera eventuella bieffekter till din läkare eller farmaceut. Vi rekommenderar att du inte använder ögondroppar igen innan du har rådfrågat läkare eller farmaceut, eftersom du kan vara känslig mot någon av ingredienserna.

VIKTIG ÖGONVÅRD FRÅN SANTEN

Titta igenom Santens produktsortiment för att hitta en lösning på ögonbehandling som passar dig och dina behov. Det finns en lösning som kan ge dig långvarig lindring vid ögontorrhet, blefarit och andra ögonsjukdomar.
ÄVEN I DETTA AVSNITT
Informationen på den här sidan ska inte ersätta läkares rekommendationer. Kontakta din läkare om du har någon fråga gällande hälsotillstånd, symtom eller behandlingar.