Hoppa till huvudinnehåll

Flaska 10 ML

CATIONORM® Ögondroppar för behandling av dina torra ögon

Cationorm® är en unik och avancerad ögondroppe remove som är utarbetad för att fylla på tårarna, vilket ger snabb och långvarig lindring vid torra ögon, även för patienter med svåra symtom på ögontorrhet. Cationorm® är ett tårersättningsmedel som efterliknar riktiga tårar. Det skyddar och återfuktar dina ögon så att ögonen inte känns torra.

Positivt laddade ögondroppar som attraheras elektrostatiskt till ögats negativt laddade yta. De håller därmed fukten på plats längre och motverkar torra ögon.

Ger stöttande lindring vid torra ögon hos patienter med minst en av följande riskfaktorer: klimakterieförändringar, långvarig användning av kontaktlinser, läkemedel med uttorkande effekt (t.ex. antidepressiva medel, betablockerare etc.), och komorbiditeter som diabetes, glaukom och reumatism.

Unik katjonisk emulsion som består av olja i vatten för att hindra tårarna från att avdunsta från ögats yta.

Lämpligt vid långvarigt kontaktlinsbärande. Kan användas varje dag med kontaktlinser.

3-lagers tårteknologi som arbetar för att skydda, fukta och främja läkning.

Applicera så här

Cationorm® ögondroppar är lätta att använda, följ bara dessa steg:

Tvätta händerna innan du öppnar Cationorm®-behållaren och använder ögondropparna.

Luta huvudet bakåt. Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket och titta uppåt. Kläm ut en droppe i ögat och blinka flera gånger.

Upprepa upp till fyra gånger per dag enligt behov, eller efter rådgivning med läkare eller farmaceut. Se till att pipetten inte kommer i kontakt med ögat för att undvika risk för infektion eller skada.

Cationorm® ögondroppar är lämpliga att använda med kontaktlinser. Sätt tillbaka locket efter ögondropparnas användning. Använd dem inte efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

INGREDIENSER

Mineraloljor, glycerol, tyloxapol, poloxamer 188, tris-hydroklorid, trometamin, cetalkoniumklorid (som katjoniskt medel) och vatten som injektionsvätska.

VARNINGAR
  • Använd inte Cationorm® ögondroppar om du är allergisk mot någon av komponenterna i produkten.
  • Den här produkten är inte avsedd för behandling av andra ögonåkommor. Rådfråga läkare eller farmaceut om du har några frågor.
  • Om du för närvarande använder andra ögondroppar bör du vänta minst 5 minuter mellan användning av olika produkter. Det rekommenderas att du använder Cationorm® ögondroppar sist.
  • I mycket sällsynta fall kan ett övergående obehag, som ögonirritation, ögonsmärta, känsla av främmande föremål i ögat, rodnad i ögonen, ögonklåda, rinnande ögon, brännande känsla i ögat, tillfällig dimsyn, ögonlocksinflammation eller ögonlocksödem (vätskeretention) uppstå. Dessa symtom är också typiska symtom på de åkommor med torra ögon som kopplas till det underliggande medicinska tillståndet i patientens ögon vid ögontorrhet.
  • OM DU MÄRKER NÅGRA BIVERKNINGAR SOM INTE LISTAS HÄR, INFORMERA DIN LÄKARE ELLER FARMACEUT.
Informationen på den här sidan ska inte ersätta läkares rekommendationer. Kontakta din läkare om du har någon fråga gällande hälsotillstånd, symtom eller behandlingar.

Cationorm
Cationorm®